logo The future is in our hands

TTGD hòa đồng cho trẻ tự kỷ Hoa nắng

TTGD hòa đồng cho trẻ tự kỷ Hoa nắng

TTGD hòa đồng cho trẻ tự kỷ Hoa nắng

15:10 - 18/08/2020

TTGD hòa đồng cho trẻ tự kỷ Hoa Nắng là cơ sở giáo dục do Thiên Đức thành lập từ

Với phương châm “The future is in our hands – Tương lai trong tay chúng ta”, Thiên Đức mong muốn góp phần tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn cho các bé tự kỷ.

Chức năng của TTGD hòa đồng cho trẻ tự kỷ Hoa Nắng gồm: Can thiệp sớm, định hướng, chăm sóc và giáo dục hòa nhập, nhằm hỗ trợ trẻ tự kỷ và gia đình của trẻ giúp trẻ vượt qua khó khăn, phát triển năng lực học tập và các kỹ năng tự lập cơ bản để sớm tới trường hòa nhập và tự lập trong cuộc sống.

Địa chỉ hoạt động của Trung tâm: 03/370 Lý Nhân Tông, Phường Đông Thọ, Tp. Thanh Hóa.