logo The future is in our hands

Trao tặng học bổng Quỹ

 Trao tặng học bổng Quỹ

Trao tặng học bổng Quỹ " Future is in our hands - Tương lai trong tay chúng ta"

11:17 - 20/08/2020

Ban Lãnh đạo công ty dự lễ Bế giảng và trao tặng học bổng Quỹ " Future is in our hands - Tương lai trong tay chúng ta" tại Trường Tiểu Học Đông Cương và Trường THCS Đông Cương.