logo The future is in our hands

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

09:29 - 14/08/2020

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

“Future is our hands – Tương lai trong tay chúng ta”

Với tinh thần Chuyên nghiệp – Chất lượng – Sáng tạo – Nhiệt huyết, với phương châm cung cấp dịch vụ cho Khách hàng như cung cấp cho chính bản thân, gia đình mình, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Thiên Đức cam kết:

- Luôn cung cấp dịch vụ xây dựng, thi công công trình với 100% năng lực và nhiệt huyết của tập thể lãnh đạo, nhân viên Thiên Đức;

- Luôn đảm bảo chất lượng, tiến độ đã cam kết với khách hàng;

- Không ngừng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo. Xác định “nhiệt huyết” là nền tảng văn hóa của Doanh nghiệp;

- Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị, nâng cao năng lực của cán bộ, lãnh đạo Công ty. Liên tục ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng;

- Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Thực hiện tốt các nội dung An toàn lao động, xây dựng hệ thống chính sách phúc lợi cho cán bộ nhân viên Công ty theo phương châm: Cán bộ, nhân viên là thành viên trong gia đình Thiên Đức.

                     Thanh Hóa, ngày 02 tháng 07 năm 2020.

                                                                                          Chủ tịch HĐQT

                                                                                  

                                                                                           Lã Mạnh Linh